Vijesti     -     Kontakti

Lista prioritetnih prijava - Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2023. godinu

Temeljem članka 4. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2023. godinu (KLASA: 320-01/23-02/2, URBROJ: 2133-05-02/02-23-01 od 17. svibnja 2023 godine) u skladu s odredbama Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2021. - 2023. godine (Glasnik Karlovačke župnije broj 13/21 i 11/22), a na temelju rezultata vrednovanja i ocjene prijava podnesenih po Javnom pozivu Upravni odjel za gospodarstvo izradio je

i

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost