Vijesti     -     Kontakti

Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unapređenja turizma na području Karlovačke županije u 2021. godini

Odluka o odabiru projekata i dodijeli sredstava temeljem Programa unapređenja turizma na području Karlovačke županije u 2021. godini

Lista prvenstva projektnih prijava sa prijedlozima iznosa financijske potpore - Programa unapređenja turizma na području Karlovačke županije u 2021. godini

Temeljem Programa unapređenja turizma na području Karlovačke županije u 2021. godini i Odluke o raspisivanju javnog poziva Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije objavljuje

Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unapređenja turizma na području Karlovačke županije u 2021. godini

Prijave se podnose od 16. ožujka 2021. godine do 16. travnja 2021. godine.

Obrasci za prijavu:

Mjera 1. Razvoj javne turističke infrastrukture
- OBRAZAC OPISNOG I FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA
1.1. Uređenje, opremanje i označavanje objekata/sadržaja u svrhu razvoja javne turističke infrastrukture
- Obrazac prijave koji sadrži Financijski plan projekta (Obrazac Mjera 1./1.1.)

1.2. Izrada projektne dokumentacije za objekte/zahvate javne turističke infrastrukture
- Obrazac prijave koji sadrži Financijski plan projekta (Obrazac Mjera 1./1.2.)

Mjera 2. Potpore turističkim manifestacijama većeg značaja
- OBRAZAC OPISNOG I FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA
- Obrazac prijave koji sadrži Financijski plan manifestacije (Obrazac Mjera 2.)
 

Prijave na Javni poziv mogu se izvršiti i elektronskim putem pomoću e-obrazaca preko Portala: E-obrasci (https://aplikacije.kazup.hr/e-obrasci/) / pri čemu prijavitelji mogu koristiti Upute za korisnike, odnosno zatražiti pomoć upitom na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo na broj telefona: 047/666 – 150 ili putem elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost