Vijesti     -     Kontakti

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2024. godini

Temeljem Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2024. – 2026. godine i Odluke o raspisivanju Javnog poziva Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI ZA 2024. GODINU

Datum objave Javnog poziva: 2. srpnja 2024. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 1. kolovoza 2024. godine

Prijave na ovaj Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!

Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA PRIJAVITELJE ZA REGISTRACIJU POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA.

Potpore male vrijednosti sukladno Uredbama Komisije (EU) 1408/2013 i 2019/316, podnosit će se za mjere, kako slijedi:

MJERA 1. Potpore biljnoj proizvodnji
MJERA 2. Potpore stočarstvu
MJERA 3. Potpore za edukaciju i stručno osposobljavanje poljoprivrednika
MJERA 4. Potpore za osiguranje usjeva, nasada i životinja
MJERA 5. Potpore oštećenicima u slučaju prirodne nepogode
MJERA 6. Potpore za analizu tla, poljoprivrednih proizvoda i stočne hrane
MJERA 7. Potpore za nabavu mehanizacije i strojeva za primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Izjave sukladno Uredbi Komisije (EU) 1408/2013 i 2019/316

Potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EU) 2023/2831, dodjeljuju se za mjere, kako slijedi:

MJERA 10. Potpore unapređenju prerade u biljnoj proizvodnji
MJERA 11. Potpore unapređenju prerade u stočarskoj proizvodnji
MJERA 12. Potpore za analizu prerađenih poljoprivrednih proizvoda
MJERA 13. Potpore za razvoj proizvodnje, marketing i promociju proizvoda
MJERA 15. Potpore za digitalizaciju poljoprivrede

Izjave sukladno Uredbi Komicije (EU) 2023/2831:


Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)

 

VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost