Vijesti     -     Kontakti

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u pčelarstvu na području Karlovačke županije za 2024. godinu

Temeljem Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2024. – 2026. godine i Odluke o raspisivanju Javnog poziva Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U PČELARSTVU NA PODRUČJU KARLOVČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Datum objave Javnog poziva: 5. srpnja 2024. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 30. kolovoza 2024. godine

Prijave na ovaj Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!

Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA PRIJAVITELJE ZA REGISTRACIJU POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA.

Potpore male vrijednosti sukladno Uredbama Komisije (EU) 1408/2013 i 2019/316, u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji dodjeljuju se za mjeru, kako slijedi:
Mjera 8. Potpore pčelarstvu

Potporu je moguće ostvariti za ulaganja u slijedeće:
8.1. opremu u pčelarstvu (nabava nove opreme: košnica, dijelova košnica, vrcaljki, vaga i rosfraj bačvi)
8.2. prihranu pčelinjih zajednica (nabava šećera i/ili šećernih pogača)

Potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EU) 2023/2831, u ruralnom razvoju, dodjeljuju se za mjeru, kako slijedi:
Mjera 14. Potpore promociji pčelarstva

Potpore je moguće ostvariti za ulaganja u slijedeće:
14.1. nabavu nacionalne staklenke
14.2. izradu promidžbenog materijala, letaka i etiketa pčelarima koji koriste nacionalne staklenke.

Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)

 

VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost