Vijesti     -     Kontakti

Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti temeljem programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2023. godinu

Na temelju članka 47. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 29/23), članka 24. Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 54a/22, 22b/23, 40b/23 i 54a/23), Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2021. – 2023. godine („Glasnik Karlovačke županije“ broj 13/21 i 11/22, u daljnjem tekstu: Program potpora) a sukladno članku 4. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2023. godinu (KLASA: 320-01/23-02/2; URBROJ: 2133-05-02/02-23-01 od 17. svibnja 2023. godine) županica Karlovačke županije donosi

ODLUKU
o dodjeli potpora male vrijednosti za sve mjere iz Programa potpora, izuzev mjere 1.7. u Karlovačkoj županiji za 2023. godinu

i

O D L U K U
o dodjeli potpora male vrijednosti za Mjeru 1.7. Potpora za nabavu mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u Karlovačkoj županiji za 2023. godinu

Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje provedbe kontrole populacije pasa i mačaka na području Karlovačke županije u 2023.godini

Na temelju članka 47. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 29/23) i članka 24. Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 54a/22, 22b/23 i 40b/23) na prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpora za sufinanciranje provedbe kontrole populacije pasa i mačaka na području Karlovačke županije u 2023. godini, županica Karlovačke županije donosi

O D L U K U o dodjeli sredstava za sufinanciranje provedbe kontrole populacije pasa i mačaka na području Karlovačke županije u 2023.godini

 Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu i pravdanje sredstava kroz SOM aplikaciju prilažu se obrasci zahtjeva i izvješća (ovjereni od strane ovlaštene osobe - pdf) te ostala ugovorima propisana dokumentacija:

OBRAZAC OPISNOG I FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA
ZAHTJEV ZA ISPLATU SREDSTAVA

Upute za korisnike (pdf dokument) (video radionica)

Link za registraciju: https://som-udruge.com/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-pravdanje:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Karlovačke županije u 2023. godini

Odluka o dodjeli sredstava temeljem Programa potpora za razvoj i unapređenje lovstva 

na području Karlovačke županije u 2023. godini

 

LISTA PRIORITETNIH PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJA LOVSTVA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2023. GODINE

 

Temeljem Programa potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Karlovačke županije u 2023. godini i Odluke o raspisivanju javnog poziva Upravni odjel za gospodarstvo raspisuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE
LOVSTVA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI

Prijave na ovaj Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!


Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA PRIJAVITELJE ZA REGISTRACIJU POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA.

Datum objave Javnog poziva: 13. listopada 2023. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 13. studenog 2023. godine


Ciljevi Programa su: unapređenje gospodarske funkcije lovstva, zaštita i očuvanje biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači, podizanje razine znanja u lovstvu radi intenziviranja razvoja i povećanja konkurentnosti, poboljšanje uvjeta za unapređenje lovstva i poslovanje u ruralnom prostoru, razvoj prepoznatljivih oblika selektivnog turizma, jačanje prepoznatljivosti tradicijskih vrijednosti prostora te povećanje prepoznatljivosti lovstva na području Karlovačke županije.

Karlovačka županija će, temeljem javnog poziva, dodjeljivati bespovratne novčane potpore lovoovlaštenicima s područja Karlovačke županije za financiranje troškova po prijavljenim mjerama iz područja lovstva koje su neophodne u gospodarenju lovištima i gospodarenju s divljači kako bi se doprinijelo razvoju i unapređenju lovstva te sprečavanju šteta od divljači i na divljači na području Karlovačke županije.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

1. Javni poziv
2. Odluka o raspisivanju Javnog poziva
3. Obrazac proračuna
4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
5. Izjava o broju članova po lovoovlašteniku
6. Izjava o točnosti podataka i privola

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)
VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Lista prioritetnih prijava - Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2023. godinu

Temeljem članka 4. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2023. godinu (KLASA: 320-01/23-02/2, URBROJ: 2133-05-02/02-23-01 od 17. svibnja 2023 godine) u skladu s odredbama Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2021. - 2023. godine (Glasnik Karlovačke župnije broj 13/21 i 11/22), a na temelju rezultata vrednovanja i ocjene prijava podnesenih po Javnom pozivu Upravni odjel za gospodarstvo izradio je

i

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost