Javna nabava

Obavijest o nadmetanju - Nabava usluge izrade te prijevoda i lekture edukativno interpretacijskih sadržaja i izrade turističke signalizacije u sklopu projekta „Susret s rijekom“ po grupama

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora za nabava usluge izrade te prijevoda i lekture edukativno interpretacijskih sadržaja i izrade turističke signalizacije u sklopu projekta "Susret s rijekom" po grupama.

Grupa 1: Lektura i prijevod na engleski jezik svih edukativno interpretacijskih materijala i tekstualnih sadržaja

Grupa 2: Smeđa turistička signalizacija

Grupa 3: Izrada informativno edukativnih panoa

Grupa 4: Grafička priprema i tisak edukativnih i promotivnih materijala

Grupa 5. Izrada promotivnih video uradaka

Grupa 6: Nabava usluge izrade naljepnica za opremu

Evidencijski broj nabave: 26-36/2020

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2020/S 0F2-0022308

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

Obavijest o nadmetanju - Izvođenje radova na uređenju prostora za fizikalnu terapiju u Domu zdravlja Slunj – 3.faza

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora za Izvođenje radova na uređenju prostora za fizikalnu terapiju u Domu zdravlja Slunj - 3.faza.

Evidencijski broj nabave: 47-79/2020

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2020/S 0F2-0021339

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.

Obavijest o nadmetanju - Nabava mobilnih interpretacijskih centara, nadzorne i senzorne opreme, opreme za multimedijski prikaz edukativnih sadržaja, pametnih klupa, električnih bicikala i njihove popratne opreme

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora za nabavu mobilnih interpretacijskih centara, nadzorne i senzorne opreme, opreme za multimedijski prikaz edukativnih sadržaja, pametnih klupa, električnih bicikala i njihove popratne opreme u sklopu projekta Susret s rijekom.

Evidencijski broj nabave: 05-34/2020

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave:  2020/S 0F2-0020576.

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.