Vijesti     -     Kontakti

Javna nabava / Postupci javne nabave

Javna nabava

Obavijest o nadmetanju - Usluge čišćenja

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi

Evidencijski broj nabave: 22-03/2022

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2022/S 0F2-0008124

NAPOMENA: Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na internet stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666-260

Obavijest o nadmetanju - Nabava radio komunikacijskog sustava u sklopu projekta STREAM

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi

Evidencijski broj nabave: 29-41/2022

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2022/S 0F2-0012154

NAPOMENA: Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na internet stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666-260

Obavijest o nadmetanju - usluge osiguranja

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine

Evidencijski broj nabave: 23-59/2022

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2022/S 0F2-0015679

NAPOMENA: Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na internet stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666-260

Obavijest o nadmetanju - gorivo

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine.

Evidencijski broj nabave: 41-60/2022

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2022/S 0F2-0021181

Napomena: Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na internet stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -260

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost