Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo

Hrvatski branitelji

Hrvatski branitelji

Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo u okviru svojih djelatnosti, a temeljem Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) te propisanih Pravilnika po zahtjevu stranke, rješava o sljedećim stvarima:

1. Rješava status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, status zatočenika, status stradalih pirotehničara, status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status člana obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status obitelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Dokumenti:


 2. Priznavanje prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata

Dokumenti:

Potrebna dokumentacija uz obrazac: preslike osobnih iskaznica korisnika i članova kućanstva, preslika tekućeg računa korisnika


 3. Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć

Dokumenti:

Potrebna dokumentacija uz obrazac: preslike osobnih iskaznica korisnika i članova kućanstva, preslika tekućeg računa korisnika


 4. Priznavanje prava na besplatne udžbenike

Dokumenti:


 5. Ukop uz vojnu počast za umrlog HRVI/HB iz Domovinskog rata

Dokumenti:

Potrebna dokumentacija uz obrazac: preslika osobne iskaznice podnositelja, preslika osobne iskaznice umrlog HB/HRVI, potvrda o smrti mrtvozornika ili otpusno pismo iz zdravstvene ustanove

Potrebna dokumentacija uz obrazac: preslika osobne iskaznice podnositelja, preslika osobne iskaznice umrlog HB/HRVI, smrtni list, original računi troškova ukopa sa dokazom plaćanja naslovljeni na podnositelja zahtjeva i preslika tekućeg računa podnositelja


 6. Izdavanje potvrda o ostvarenim statusima i primanjima iz nadležnostu UO za hrvatske branitelje i zdravstvo, te potvrda o pripadnosti borbenom i neborbenom sektoru u obrani RH

Dokumenti:


7. Pravo na oslobađanje sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite

Dokumenti:


Popunjeni i potpisani obrazac Zahtjeva s potrebnom dokumentacijom možete poslati putem pošte na adresu Karlovačka županija, Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo, A. Vranyczanya 2, Karlovac ili osobno na istu adresu, a za sva dodatna pitanja ili moguće nejasnoće možete nas kontaktirati:

 

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost