Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Skupština / Gospodarsko socijalno vijeće

Gospodarsko socijalno vijeće

Gospodarsko socijalno vijeće

Gospodarsko-socijalno vijeće (GSV) u Karlovačkoj županiji osnovano je radi uspostave i razvitka trostranog dijaloga s ciljem zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava, odnosno interesa radnika i poslodavaca, vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike na području Karlovačke županije i razmatranja ostalih pitanja od zajedničkog interesa socijalnih partnera, sukladno Programu rada Vijeća.

Karlovačka županija i socijalni partneri (Hrvatska udruga posodavaca i udruga sindikata više razine) suglasni su da je socijalni dijalog jedna od najvažnijih demokratskih vrednota društva i temeljni uvjet zajedničkog djelovanja na ostvarivanju postavljenih ciljeva i postizanja konsenzusa o razvoju Karlovačke županije. 

Radi ostvarenja ciljeva Vijeće:

 • promiče ideju trostrane suradnje Karlovačke županije, udruga sindikata i udruge poslodavaca na razmatranju i rješavanju gospodarskih i socijalnih pitanja i problema
 • prati i ocjenjuje utjecaj gospodarske politike i mjera gospodarske politike na socijalnu stabilnost i razvoj Karlovačke županije
 • prati, izučava i ocjenjuje utjecaj socijalne politike i mjera socijalne politike na socijalnu stabilnost i razvoj Karlovačke županije
 • predlaže mjere za vođenje usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike Karlovačke županije
 • daje mišljenje o prijedlogu proračuna Karlovačke županije
 • prati stanje na području zapošljavanja, obrazovanja i usklađivanja tržišta rada i zaštite na radu te daje mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima
 • prati položaj žena i mladih na tržištu rada te provođenje mjera za njihovo zapošljavanje na području Županije, daje mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima
 • potiče sklapanje i primjenu kolektivnih ugovora
 • potiče mirno rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova
 • prati ostvarivanje zaštite prava iz rada i socijalne sigurnosti i predlaže mjere za unaprjeđivanje
 • razmatra s regionalnog aspekta i ostala pitanja bitna za aktualna gospodarsko-socijalna događanja u Županiji te upućuje inicijative i mišljenja Vijeću na nacionalnoj razini, Županijskoj skupštini, jedinicama lokalne samouprave na području Županije i drugim institucijama.

Sjedište Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV) je na adresi Karlovačke županije, A. Vranyczanya 2, Karlovac.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost