Vijesti     -     Kontakti

Dokumenti

Donacije i sponzorstva

Donacije i sponzorstva

Dane donacije, pomoći i sponzorstva iz Proračuna Karlovačke županije, Zajednice športova Karlovačke županije i Zajednice amatersko kulturnih umjetničkih djelatnosti Karlovačke županije:

2013. godina

2014. godina

2015. godina

2016. godina

2017. godina

2018. godina

2019. godina

2020. godina

2021. godina

  2022. godina

  2023. godina

2024. godina

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost