Vijesti     -     Kontakti

Otvoreni podaci / Županijski glasnik

Županijski glasnik

Županijski glasnici - 2023.

 

Županijski glasnik br. 01 / 23
Županijski glasnik br. 02 / 23
Županijski glasnik br. 03 / 23
Županijski glasnik br. 04 / 23
Županijski glasnik br. 05 / 23
Županijski glasnik br. 06 / 23
Županijski glasnik br. 07 / 23
Županijski glasnik br. 08 / 23
Županijski glasnik br. 09 / 23
Županijski glasnik br. 10 / 23
Županijski glasnik br. 11 / 23
Županijski glasnik br. 11a / 23
Županijski glasnik br. 12 / 23
Županijski glasnik br. 13 / 23
Županijski glasnik br. 14 / 23
Županijski glasnik br. 15 / 23
Županijski glasnik br. 16 / 23
Županijski glasnik br. 16a / 23
Županijski glasnik br. 17 / 23
Županijski glasnik br. 18 / 23
Županijski glasnik br. 19 / 23
Županijski glasnik br. 20 / 23
Županijski glasnik br. 21 / 23
Županijski glasnik br. 22a / 23
Županijski glasnik br. 22b / 23
Županijski glasnik br. 22c / 23
Županijski glasnik br. 23 / 23
Županijski glasnik br. 24 / 23
Županijski glasnik br: 25 / 23
Županijski glasnik br. 26 / 23
Županijski glasnik br. 27 / 23
Županijski glasnik br. 28 / 23
Županijski glasnik br. 28a / 23
Županijski glasnik br. 29 / 23
Županijski glasnik br. 30 / 23
Županijski glasnik br. 31 / 23
Županijski glasnik br. 32 / 23
Županijski glasnik br. 33 / 23
Županijski glasnik br. 34 / 23
Županijski glasnik br. 35 / 23
Županijski glasnik br. 36 / 23
Županijski glasnik br. 37 / 23
Županijski glasnik br. 38 / 23
Županijski glasnik br. 39 / 23
Županijski glasnik br. 40a / 23
Županijski glasnik br. 40b / 23
Županijski glasnik br. 40c / 23
Županijski glasnik br. 41 / 23
Županijski glasnik br. 42 / 23
Županijski glasnik br. 43 / 23
Županijski glasnik br. 44 / 23
Županijski glasnik br. 45 / 23
Županijski glasnik br. 46 / 23
Županijski glasnik br. 47 / 23
Županijski glasnik br. 48 / 23
Županijski glasnik br. 49 / 23
Županijski glasnik br. 50a / 23

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost