Predstavke i pritužbe

Sukladno članku 26. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), građani i pravne osobe mogu podnijeti predstavke i pritužbe na rad tijela Karlovačke županije kao i na rad njihovih upravnih tijela te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima Karlovačke županije kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Predstavke i pritužbe moguće je podnijeti pisanim putem u pretinac koji se nalazi u Karlovačkoj županiji na adresi Ambroza Vraniczanya 2, Karlovac (porta) ili elektroničkim putem na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .