Vijesti     -     Kontakti

Predstavke i pritužbe

Sukladno članku 26. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), građani i pravne osobe mogu podnijeti predstavke i pritužbe na rad tijela Karlovačke županije kao i na rad njihovih upravnih tijela te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima Karlovačke županije kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Predstavke i pritužbe moguće je podnijeti pisanim putem u pretinac koji se nalazi u Karlovačkoj županiji na adresi Ambroza Vraniczanya 2, Karlovac (porta) ili elektroničkim putem na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost