članovi

Članovi i njihovi zamjenici Savjeta mladih Karlovačke županije 

- Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Karlovačke županije 

        

  član zamjenik člana
1. DOMINIK BARTOLAC TOMISLAV GUDASIĆ
2.  FILIP FRANJKOVIĆ ROMAN GROBENSKI 
3.  MIHAELA ŠIMUNIĆ  ANA MILJAVAC 
4.  DAVID STANKOVIĆ DOMAGOJ KRIVAČIĆ  
5.  RENATO BUKOVAC  MARKO BELAVIĆ
6.  JASMINA GAŠPAROVIĆ FILIP PAVLIĆ 
7.  MATEA OBAJDIN  TEREZIJA VIDAK 
8.  DOMINIK GRUBEŠIĆ  MIHAELA GAŠPIĆ 
9.  LUCIJA LUKETIĆ  EMILI TOPČIĆ 
10.  KARLO KUČAN  LEA GRČIĆ 
11.  TONI PAVLIĆ  FILIP CINDRIĆ