Članovi

Sukladno Sporazumu o osnivanju (Klasa: 302-01/20-01/23,Urbroj: 2133/1-06/01-20-1 od 16.09.2020.g.) Gospodarsko-socijalno vijeće u Karlovačkoj županiji ima 9 članova, a sastavljeno je od predstavnika Karlovačke županije, predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca te predstavnika udruga sindikata više razine. Karlovačka županija i poslodavci imaju po 3 člana u Vijeću, a svaki sindikat po jednog. Svaki član Vijeća ima zamjenike.

Predstavnici KŽ: Zamjene:
 1.  dr. Samija Ropar  1.  Mihovil Bićanić
 2.  Rudolf Štapek, prof  2.  Đurđica Prstec
 3.  Darko Stanković, ing.  3.  dr.sc. Zlatko Kuzman


Predstavnici HUP: Zamjene:
1. Mario Tomljanović 1. Ivančica Poljanica
2. Zvonka Čurjak 2. Marijana Filipić
3. Igor Jurković 3. Sanja Smoljak Katić


Predstavnici sindikata: Zamjene:
 1. Biserka Šintić (MHS) 1. Dražen Basar (MHS)
 2. Dragutin Vuljanić (SSSH) 2. Ines Duk Ocvarek (SSSH)
 3. Željko Žužinjak (NZH) 3. -


GSV ima predsjednika i dva dopredsjednika koje članovi Vijeća imenuju na vrijeme od godinu dana, naizmjenično iz redova predstavnika Karlovačke županije, poslodavaca te sindikata.