Vijesti     -     Kontakti

Županijski glasnik

Arhiva - glasnici

Županijski glasnici - 2020.

KAZALO - 2020. godina

Županijski glasnik br. 01 / 20
Županijski glasnik br. 02 / 20
Županijski glasnik br. 03 / 20
Županijski glasnik br. 04 / 20
Županijski glasnik br. 05 / 20
Županijski glasnik br. 06 / 20
Županijski glasnik br.07 / 20
Županijski glasnik br.08 / 20
Županijski glasnik br.09 / 20
Županijski glasnik br.10 / 20
Županijski glasnik br. 11 / 20
Županijski glasnik br.12 / 20
Županijski glasnik br.13 / 20
Županijski glasnik br. 14 / 20
Županijski glasnik br.15 / 20
Županijski glasnik br.16 / 20
Županijski glasnik br.17 / 20
Županijski glasnik br. 18a / 20
Županijski glasnik br.18b / 20
Županijski glasnik br.18c /20
Županijski glasnik br.19 / 20
Županijski glasnik br.20 / 20
Županijski glasnik br.21 / 20
Županijski glasnik br.22 / 20
Županijski glasnik br.23 / 20
Županijski glasnik br.24 / 20
Županijski glasnik br.25 / 20
Županijski glasnik br.26 / 20
Županijski glasnik br.27 / 20
Županijski glasnik br.28 / 20
Županijski glasnik br.29 / 20
Županijski glasnik br.30 / 20
Županijski glasnik br.31 / 20
Županijski glasnik br.32 / 20
Županijski glasnik br.33 / 20
Županijski glasnik br.34 / 20
Županijski glasnik br.35 / 20
Županijski glasnik br.36 / 20
Županijski glasnik br.37 / 20
Županijski glasnik br. 38 / 20
Županijski glasnik br. 39 / 20
Županijski glasnik br. 40 / 20
Županijski glasnik br. 41 / 20
Županijski glasnik br. 42 / 20
Županijski glasnik br. 43 / 20
Županijski glasnik br. 44 / 20
Županijski glasnik br. 45 / 20
Županijski glasnik br. 46 / 20
Županijski glasnik br. 47 / 20
Županijski glasnik br. 48a / 20
Županijski glasnik br. 48b / 20
Županijski glasnik br. 48c / 20
Županijski glasnik br. 49 / 20
Županijski glasnik br. 50 / 20
Županijski glasnik br. 51 / 20
Županijski glasnik br. 52 / 20
Županijski glasnik br. 53 / 20
Županijski glasnik br. 54 / 20
Županijski glasnik br. 55 / 20
Županijski glasnik br. 56 / 20
Županijski glasnik br. 57 / 20
Županijski glasnik br. 58 / 20
Županijski glasnik br. 59 / 20
Županijski glasnik br. 60 / 20
Županijski glasnik br. 61 / 20
Županijski glasnik br. 62 / 20
Županijski glasnik br. 63 / 20
Županijski glasnik br. 64 / 20
Županijski glasnik br. 65 / 20
Županijski glasnik br. 66 / 20
Županijski glasnik br. 67a / 20
Županijski glasnik br. 67b / 20
Županijski glasnik br. 68 / 20
Županijski glasnik br. 69 / 20
Županijski glasnik br. 70 / 20
Županijski glasnik br. 71 / 20
Županijski glasnik br. 72 / 20

Županijski glasnik br. 73a / 20
Županijski glasnik br. 73b / 20
Županijski glasnik br. 74 / 20
Županijski glasnik br. 75 / 20
Županijski glasnik br. 75a / 20
Županijski glasnik br. 75b / 20

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost