Vijesti     -     Kontakti

Županijski glasnik

Arhiva - glasnici

Županijski glasnici - 2021.

KAZALO - 2021. godina

Županijski glasnik br. 01 / 21
Županijski glasnik br. 02 / 21
Županijski glasnik br. 03 / 21
Županijski glasnik br. 04 / 21
Županijski glasnik br. 05 / 21
Županijski glasnik br. 06 / 21
Županijski glasnik br. 07 / 21 
Županijski glasnik br. 08 / 21
Županijski glasnik br. 09 / 21
Županijski glasnik br. 10 / 21 
Županijski glasnik br. 11 / 21
Županijski glasnik br. 12 / 21
Županijski glasnik br. 13 / 21 
Županijski glasnik br. 14 / 21
Županijski glasnik br. 15 / 21
Županijski glasnik br. 16 / 21
Županijski glasnik br. 17 / 21
Županijski glasnik br. 18a / 21
Županijski glasnik br. 18b / 21
Županijski glasnik br. 18c / 21
Županijski glasnik br. 19 / 21 
Županijski glasnik br. 20 / 21 
Županijski glasnik br. 21 / 21 
Županijski glasnik br. 22 / 21
Županijski glasnik br. 23 / 21
Županijski glasnik br. 24 / 21
Županijski glasnik br. 25 / 21
Županijski glasnik br. 26 / 21
Županijski glasnik br. 27 / 21
Županijski glasnik br. 28 / 21
Županijski glasnik br. 29 / 21
Županijski glasnik br. 30 / 21
Županijski glasnik br. 31 / 21
Županijski glasnik br. 32 / 21
Županijski glasnik br. 33 / 21
Županijski glasnik br. 34 / 21
Županijski glasnik br. 35 / 21
Županijski glasnik br. 36 / 21
Županijski glasnik br. 36a / 21 
Županijski glasnik br. 37 / 21 
Županijski glasnik br. 38 / 21
Županijski glasnik br. 39 / 21
Županijski glasnik br. 40 / 21
Županijski glasnik br. 41a / 21
Županijski glasnik br. 41b / 21
Županijski glasnik br. 41c / 21
Županijski glasnik br. 42 / 21
Županijski glasnik br. 43 / 21
Županijski glasnik br. 44 / 21
Županijski glasnik br. 45 / 21
Županijski glasnik br. 46 / 21
Županijski glasnik br. 47 / 21
Županijski glasnik br. 48 / 21
Županijski glasnik br. 49 / 21
Županijski glasnik br. 50 / 21 
Županijski glasnik br. 51a / 21
Županijski glasnik br. 51b / 21
Županijski glasnik br. 52 / 21
Županijski glasnik br. 53 / 21
Županijski glasnik br. 54a / 21
Županijski glasnik br. 54b / 21
Županijski glasnik br. 55 / 21
Županijski glasnik br. 56 / 21
Županijski glasnik br. 57 / 21
Županijski glasnik br. 58 / 21

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost