Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Skupština / Povremena radna tijela

Antikorupcijsko povjerenstvo

Antikorupcijsko povjerenstvo

Korupcija je društveno neprihvatljiva pojava koja ugrožava ljudska prava, razara moral te ugrožava stabilnost i gospodarski napredak države. Najvažnija posljedica korupcije je gubitak povjerenja u bilo koju vlast i njene institucije na bilo kojoj razini, te neravnopravnost i nejednakost građana u svakodnevnom životu. Suzbijanje korupcije nije i ne smije biti obveza samo onih tijela kojima to proizlazi iz djelokruga rada. Za borbu protiv korupcije potreban je aktivni odnos kako građana tako i namještenika/službenika zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, nevladinih udruga, privatnog sektora, političkih stranaka, medija.

Karlovačka županija u borbi protiv korupcije smatrala je potrebitim 2014.g. osnovati Antikorupcijsko povjerenstvo za izradu, provedbu i praćenje mjera suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji (u daljnjem testu: Antikorupcijsko povjerenstvo ili AP) kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine. Antikorupcijsko povjerenstvo radi na sjednicama. Sjednice saziva i njihovim radom rukovodi predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.

Zadaća Antikorupcijskog povjerenstva (AP) je provedba i praćenje Nacionalnih dokumenata koji se odnose na suzbijanje korupcije, kao i podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije i potrebi njezina suzbijanja.

Antikorupcijsko povjerenstvo ne razotkriva i ne istražuje pojedinačne slučajeve korupcije - to je dužnost zakonodavnih izvršnih tijela, nezavisnog sudstva i slobodnog tiska. Usmjerenje Povjerenstva jest zapravo na prevenciju i promjenu sustava.

Prijedloge, primjedbe i sugestije, kao i vlastita iskustva vezana uz problematiku suzbijanja korupcije možete iznijeti Antikorupcijskom povjerenstvu na e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost