Vijesti     -     Kontakti

Županija financira ugradnju dizala u Ekonomsko-turističkoj školi u Karlovcu

Ekonimska

U nazočnosti zamjenice župana Vesne Hajsan Dolinar su u četvrtak, 24. lipnja, u prostoru Ekonomsko-turističke škole Karlovac, ravnateljica škole Lidija Mikšić i vlasnik građevinske tvrtke GIPS-MONT Stipo Adžaga, potpisali Ugovor o izvođenju radova na projektu ugradnje dizala i izmještanja sanitarnog čvora za nastavnike. Projekt je ukupno vrijedan 630 tisuća kuna, a u cijelosti će ga financirati Karlovačka županija.

Istovremeno je, u ime Karlovačke županije, zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar potpisala Odluku o financiranju projekta. Ovim projektom će Ekonomsko-turistička škola u Karlovcu biti prva škola u Karlovačkoj županiji koja će imati ugrađeno dizalo i na taj način unaprijediti mogućnosti rada za učenike s posebnim potrebama, kojih nekolicina pohađa i ovu školu. Projekt bi trebao završiti do 31. kolovoza ove godine te bi novu školsku godinu škola započela s ugrađenim dizalom koje će pokriti sve tri etaže na kojim se proteže školski prostor.

Slični projekti u planu su i u drugim školskim zgradama Karlovačke županije te će se njihova realizacija raditi prema potrebama i prioritetima. Kako je najavljeno, uskoro slijedi ugradnja dizala u Gimnaziji Karlovac. 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost