Vijesti     -     Kontakti

Županija će pomoći osigurati bolje životne uvjete osobama s invaliditetom

Savez

Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin održala ja u četvrtak, 3. prosinca, u Uredu župana sastanak s predstavnicama Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije. S radom i problemima s kojim se svakodnevno susreću županicu su upoznale predsjednica i tajnica Saveza Blaženka Presečan i Veronika Lendler. Uz zahvalu Županiji što je organizirala ovaj prijam gošće su predstavile prijedlog aktivnosti Saveza te ukazale na neke probleme s kojim se osobe s invaliditetom susreću tijekom pandemije COVID-19. Preporučile su da je kod planiranja COVID mjera na lokalnoj razini uvažiti specifičnosti potreba osobama s invaliditetom, a upozorile su i na prilagođenost objekata u kojim se može ostvariti zdravstvena i druga skrb osobama s invaliditetom u doba epidemije. Također je upozoreno da 4 udruge članice Saveza zapošljavaju 75 osobnih asistenata koji brinu za 77 korisnika. Zatraženo je da se za osobne asistente osigura redovno testiranje na COVID-19 putem Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije. Također je zatraženo da se za potrebe osoba sa slušnim teškoćama prigodom konferencija za medije Stožera CZ Karlovačke županije osigura prevođenje na znakovni jezik. Razgovaralo se i o uvjetima i mogućnostima smještavanja osoba s invaliditetom u tzv. tercijarne zdravstvene ustanove za oboljele od COVID-19, koje je Karlovačka županija osigurala među prvima u Hrvatskoj.

Savez udruga osoba s invaliditetom uključuje 19 udruga članica sa područja cijele županije. Kroz tim zaposlenika, volontera i stručnih suradnika Savez pruža različite socijalne usluge osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji te promiče izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom u svim područjima života. U Karlovačkoj županiji živi 16445 osoba s invaliditetom, a Karlovačka županija putem Institucionalne potpore godišnje financira troškove plaće tajnice Saveza u iznosu od 90 tisuća kuna te sufinancira plaće tri stručna djelatnika u drugim članicama Saveza. 

Županica Martina Furdek Hajdin naglasila je da Županija vodi brigu o osobama s posebnim potrebama i osobama s invaliditetom te će i nadalje činiti sve potrebno da ih se zaštiti i da im se olakša život. Naglasila je da su u proračunu za 2021. godinu osigurana sredstva za udruge te će kroz Javni poziv Savez ponovo moći prijaviti svoje programe na natječaj. Zahtjevi i problemi koji su danas istaknuti nisu nerješivi i nastojat će se što prije pronaći zadovoljavajuće rješenje.

Istaknuta je dobra dosadašnja suradnja Karlovačke županije i Saveza, posebno kroz praćenje brojnih projekata koje Savez provodi te različitom vrstom potpora koje Karlovačka županija redovito pruža.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost