Vijesti     -     Kontakti

Pilot projekt vatrogasne mreže u Karlovačkoj županiji

1 DSC 0005U Uredu župana je u četvrtak, 17. lipnja održan koordinacijski sastanak na temu uspostavljanja vatrogasne mreže u Karlovačkoj županiji.

U Hrvatskoj se kontinuirano izrađuju i ažuriraju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Planovi zaštite od požara prema kojima se uređuje način postupanja vatrogasnih postrojbi u gašenju i otklanjanju posljedica požara. Međutim, sve do sada na jednom mjestu nisu bile objedinjene sve žurne situacije i ugroze u kojima se računa na vatrogastvo, a analizom relevantne domaće znanstvene i stručne literature utvrđeno je kako nije bila izrađena niti temeljita, sveobuhvatna i kvalitetna analiza rasporeda postrojbi niti njihova djelovanja u cjelini.

Stoga se nametnula potreba izrade i razrada stvarne vatrogasne procjene ugroženosti kako bi se optimalno pozicionirali vatrogasni resursi na sve veći spektar ugroza. 

Zakon o vatrogastvu propisao je obvezu glavnog vatrogasnog zapovjednika za izradu i predlaganje vatrogasne mreže koja obuhvaća sve vatrogasne postrojbe s područja RH potrebne za obavljanje vatrogasne djelatnosti. 

Vatrogasna mreža za područje Karlovačke županije je prva takva organizirana mreža u Hrvatskoj te čini pilot projekt. Obzirom da nigdje u Hrvatskoj ne postoji slična organizacija vatrogasne mreže, ona će biti primjenjiva na sve ostale županije te će i izvori financiranja biti usklađeni s potrebama i organizacijom vatrogasne mreže. 

Ovaj pilot projekt predlaže alate, tehniku i metodologiju za objektivno određivanje optimalnog prostornog rasporeda, daje podlogu i smjernice za pravilno kategoriziranje vatrogasnih postrojbi i određivanje potrebne razine opremljenosti i sposobnosti za racionalno obavljanje djelatnosti na području općina i gradova. Prijedlog vatrogasne mreže Karlovačke županije postavlja temelje za izradu Vatrogasne mreže Republike Hrvatske.

Na sastanku su, uz županicu Martinu Furdek Hajdin, sudjelovali saborska zastupnica i ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu dr. Maja Grba Bujević, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, zapovjednik Vatrogasne zajednice Karlovačke županije Goran Franković, gradonačelnica Grada Slunja Mirjana Puškarić i zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slunj Alen Holjevac. 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost