Vijesti     -     Kontakti

Županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin proglasila prirodnu nepogodu

DSC 0061

Županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin proglasila je prirodnu nepogodu, poplavu, za područje gradova Karlovca i Ogulina, te općina Josipdol i Tounj.

Ti su gradovi i općine pretrpjeli veliku štetu u poplavama sredinom svibnja, a preliminarne procjene govore o gotovo 12 i pol milijuna eura štete na obiteljskim kućama i javnim objektima, poljoprivrednim površinama i prometnicama.

Najveće štete pretrpio je grad Karlovac, prve procjene govore o 10 i pol milijuna eura. Grad Ogulin preliminarno je štete na svom području procijenio na milijun i pol eura, općina Tounj na 350 tisuća eura, a općina Josipdol na 100 tisuća eura.

Gradska i općinska Povjerenstva za procjenu šteta sada imaju rok od 15 dana za zaprimanje pojedinačnih prijava šteta, a u roku od 50 dana moraju dostaviti konačnu procjenu šteta od poplave.

Županijsko povjerenstvo za procjenu štete u roku od dva mjeseca mora državnom povjerenstvu, putem Registra šteta, dostaviti konačno izvješće.

Odluka_o_proglašenju_prirodne_nepogode.pdf

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost