Vijesti     -     Kontakti

Završio Ka Raddar - polaznicima dodijeljene diplome

karadardiplomeU Šumarskoj i drvodjeljskoj školi Karlovac održana je završna konferencija programa Ka Raddar, a diplome polaznicima su uručile zamjenica županice Vesna Hajsan-Dolinar, pročelnica za društvene djelatnosti Grada Karlovca Draženka Sila Ljubenko te pročelnica UO za školstvo Marija Šćulac.

Program Ka Raddar provodio se u sklopu Upisne kampanje Karlovačke županije i bio je namijenjen usmjeravanju učenika prema deficitarnim zanimanjima i potrebama tržišta rada. 

 

"U današnje vrijeme obrtnici, majstori, zarađuju veće plaće nego što zarađuju ljudi sa visokom stručnom spremom. U suradnji s Gospodarskom i Obrtničkom komorom, a prije svega sa Zavodom za zapošljavanje detektirali smo ona zanimanja koja tržište rada treba i zato smo učenicima omogućili da svaki drugi tjedan upoznaju ona znanja i praktične vještine koja su potrebna. Uz ostale mjere Karlovačke županije, od stipendija , organizacije Obrtničkog sajma, upisne kampanje nadamo se da će sve to polučiti rezultate te se nadamo da će učenici, ali i njihovi roditelji prepoznati potencijal svoje djece, da ih upišu u zanimanja potrebna tržištu rada. "- istaknula je zamjenica županice Vesna Hajsan-Dolinar

U nastavnoj godini 2022./2023. na radionicama je sudjelovalo 86 učenika koji su prošli ukupno 10 radionica. Učenici koji su sudjelovali na radionicama prošli su sve radionice koje su se odvijale u Tehničkoj školi Karlovac, Šumarskoj i drvodjeljskoj školi Karlovac, Mješovito-industrijsko obrtničkoj školi Karlovac i Zajednici tehničke kulture Karlovačke županije. Za učenike su organizirane radionice i u Obrtničko-tehničkoj školi Ogulin.

Kroz interaktivne sadržaje i predavanja stručnih predavača učenici su se upoznali s deficitarnim zanimanjima. Organizirani su im posjeti, obilasci i praktični rad unutar praktikuma, posjet tvornicama i poduzetnicima i proizvodnim pogonima. Učenicima je  predstavljena  mogućnost prijave za stipendiju-deficitarna zanimanja koju osigurava Karlovačka županija, kao i npr. financiranje školovanja za limara te ostala deficitarna zanimanja (financiranje nastavnog materijala s pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima, didaktički materijal, smještaj u učeničkom domu, troškove za prijevoz, zaštitnu radnu odjeću i obuću).

U provedbi je sudjelovalo 15 osnovnih škola, od čega 9 škola kojima je osnivač Karlovačka županija i 6 kojima je osnivač Grad Karlovac. Provodile su se radionice obrade metala- Mali limač, „Bob graditelj“, Majstor Mato, Slano i slatko, Stolar, Budi kao Tesla, Mjeri dvaput- Reži jednom, Napravi bolje, Dizajniraj, disprintaj, diskoristi, Regoč osvjetljava put.

Program KA RADDAR u provedbi je od 2018. godine u kojem je sudjelovalo nekoliko stotina učenika. Važno je napomenuti kako su sudjelovale sve osnovne škole s područja Županije te je Program bio usmjeren na darovite učenike i STEM.

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost