Vijesti     -     Kontakti

Zaštita rijeke Mrežnice i Korane - ankete

online upitnikza rijeku mrežnicu i rijeku koranuU sklopu kampanje zaštite rijeka u Jugoistočnoj Europi, među kojima se nalaze Mrežnica i Korana, a u suradnji svjetski poznate neprofitne organizacije The Nature Conservancy (TNC) i lokalnih partnera, provodi se ispitivanje mišljenja lokalnih dionika o njihovoj zaštiti i očuvanju. Cilj kampanje je zaštititi i očuvati najvrijednije rijeke u regiji, ali također i ojačati svijest lokalne zajednice o važnosti očuvanja rijeka te o važnoj ulozi koju lokalna zajednica ima u tom procesu.

Linkovi na ankete:

Link za online upitnik rijeka Mrežnica: 
 
Link za online upitnik rijeka Korana: 
 
Ankete će biti moguće popuniti sljedećih sedam dana, odnosno do 30. siječnja 2023. godine
 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost