Vijesti     -     Kontakti

Vojno skladište Jamadol postaje Skladišni obučni kompleks Karlovac(SKOK)

DSC 0040U prostoru vojnog skladišta na Jamadolu, u srijedu, 25. studenog svečano je potpisan Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u svrhu prenošenja prava na uporabu bivšeg vojnog skladišta "Jamadol" Karlovac.

Sporazum su potpisali županica Martina Furdek Hajdin, zapovjednik Vatrogasne zajednice Karlovačke županije Goran Franković. ravnateljica Društva crvenog križa Karlovačke županije i Gradskog društva Crvenog križa grada Karlovca Branka Hastor te dopročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Karlovac Nikica Spudić. 

Na zahtjev Karlovačke županije Ministarstvo državne imovine je Ugovorom o uporabi dalo na uporabu nekretnine (zgrade) Karlovačkoj županiji u svrhu uređenja postojećih nekretnina – zgrada, za izgradnju budućeg Skladišno-obučnog kompleksa –SKOK Karlovac, koji će se koristiti za provedbu osposobljavanja i uvježbavanja pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije. Ovim Sporazumom Karlovačka županija prenosi pravo na uporabu na ostale potpisnike Sporazuma.

Skladišno obučni kompleks Karlovac (SKOK Karlovac) prostor je bivšeg vojnog skladišta „Jamadol“ Karlovac. Karlovačka županija u svibnju ove godine podnijela je zahtjev Ministarstvu državne imovine za darovanjem nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu korištenja postojećih nekretnina – zgrada te izgradnje budućeg Skladišnog obučnog kompleksa – SKOK Karlovac koji će se koristiti za provedbu osposobljavanja i uvježbavanja pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije. Prostorom će se koristiti Vatrogasna zajednica Karlovačke županije, Društvo Crvenog križa Karlovačke županije i Hrvatska gorska služba spašavanja.

Neke od aktivnosti operativnih snaga sustava CZ koje su planirane u SKOK-u: skladištenje opreme, sredstava, vozila i plovila;  provođenje osposobljavanja i usavršavanja operativnih snaga; poligon i vježbalište za tjelesnu pripremu operativnih snaga; edukacijski centar za volontere, djecu, mlade i ostale sudionike programskih aktivnosti; informacijsko-komunikacijski centar; edukativne i promotivne aktivnosti usmjerene prema građanima; potrebe smještaja ugroženih kategorija stanovnika u slučaju elementarnih nepogoda i tehničkih nesreća i drugo.

Za nekretninu je izrađena Procjena tržišne vrijednosti nekretnine od strane tvrtke 2M PRO d.o.o., odnosno ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina, koja iznosi 4,8 milijuna kuna.

Već se krenulo s uređenjem prostora i infrastrukture od strane svih budućih korisnika, postavljene su instalacije za električnu energiju kojih nije bilo, postavljen je i video nadzor objekta te je izrađena ranije spomenuta Procjena tržišne vrijednosti nekretnine. Karlovačka županija u tu svrhu u proračunu za ovu godinu osigurala je 100.000,00 kuna sa pozicije civilne zaštite.

Na potpisivanju Sporazuma, u ime Karlovačke županije, izražena je zahvala ravnateljici Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu dr.med. Maji Grbi Bujević na uloženom trudu kako bi ovaj projekt zaživio. 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost