Vijesti     -     Kontakti

Voda na kupalištima u Karlovačkoj županiji izvrsne kakvoće

mreznicakakvoćaStanovnici Karlovačke županije mogu biti bez brige - voda na svim kupalištima čiju provjeru kakvoće naručuje Karlovačka županija, a provodi Zavod za javno zdravstvo KŽ, izvrsne je kakvoće.

Riječ je o sedam lokacija koja se tradicionalno koriste kao kupališta u Karlovačkoj županiji. To su Dobra na Grdunu, Jezero Sabljaci, Korana u Slunju, Mrežnica u Dugoj Resi i Mrežničkom Brigu i Kupa u Ozlju i Jurovu. 

 

Uzorci površinskih voda  na navedenim lokacijama uzeti su periodu od 1. do 3.srpnja, a prema rezultatima ispitanih pokazatelja su ZVRSNE KAKVOĆE.

S obzirom na najavljene visoke temperature zraka, vjerujemo da će mnogi stanovnici naše županije, osvježenje potražiti upravo na prekrasnim rijekama. 

 

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost