Vijesti     -     Kontakti

Usuglašeni detalji oko izgradnje školske sportske dvorane u Cetingradu

DSC 0019Jedan od glavnih ciljeva Karlovačke županije je izgradnja sportskih dvorana kod svih škola u Karlovačkoj županiji koje imaju osmogodišnji nastavni plan i program.

Stoga je Karlovačka županija osigurala financijska sredstva za projektnu dokumentaciju školske sportske dvorane pri Osnovnoj školi Cetingrad. Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar sa predstavnicima Općine Cetingrad, načelnicom Marinom Kalić i zamjenikom načelnice Osmanom Mušićem kao sa upraviteljem komunalnog pogona u Cetingradu Zoranom Golekom dogovorila je detalje i sadržaje nove sportske dvorane, a sukladno potrebama škole i mještana Općine Cetingrad. Nova dvorana bi sa građevinskom dozvolom bila spremna u veljači 2021. godine za prijavu na natječaj nove financijske perspektive 2021.-2027.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost