Stručni skup – „Poljoprivreda budućnosti Karlovačke županije“

poljo8U petak 4. studenog 2022. godine u Kongresnoj dvorani Javne ustanove Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac, održan je stručni skup „Poljoprivreda budućnosti Karlovačke županije“, kojeg je organizirala Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije i Europe Direct Karlovac, u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske, a uz podršku Karlovačke županije. Tema skupa bile su klimatske prilagodbe, digitalizacija i inovacije te održivost u sektoru poljoprivrede.

Otvorenju stručnog skupa nazočila je zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar, voditelj službe za razvoj lokalne zajednice iz Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Ministarstva poljoprivrede Ivan Ciprijan, ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske Julije Domac i ravnatelj Javne ustanove Regionalna razvojne agencije Karlovačke županije Vilko Klasan.

Zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar istaknula je kako je Karlovačka županija prepoznala važnost poljoprivrednog resursa što dokazuje činjenica da su se od 2017. godine izdvajanja za poljoprivredu i poljoprivredne proizvođače s područja naše županije utrostručila. Napomenula je kako će se projektom izgradnje logističko distributivnog centra za voće, povrće i industrijsko bilje u Cetingradu, kapaciteta skladištenja i prerade 3000 tona voća i povrća te projektom izgradnje klaonice i mljekare u Krnjaku, kapaciteta 1600 grla stoke i 4400 grla goveda godišnje i proizvodnja 10.000-15.000 litara mlijeka na dnevnoj bazi, zasigurno povećati vrijednost poljoprivredne proizvodnje u Karlovačkoj županiji.

Nakon pozdravnih govora, uslijedila su stručna predavanja. O konceptu pametnih sela kao ključnog razvoja ruralnih područja govorio je Tomislav Sokol zastupnik u Europskom parlamentu. Voditelj službe iz Ministarstva poljoprivrede Ivan Ciprijan predstavio je plan razvoja poljoprivrede za razdoblje od 2023. – 2027. godine.

Privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Branka Šeketa Karlović predstavila je sadašnje stanje poljoprivrede u Karlovačkoj županiji. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede u 2020. godini evidentirano je 445 ekoloških proizvođača te je 3,7 % od ukupno evidentiranih površina u RH pod ekološkom proizvodnjom. Što se tiče podataka iz Upisnika po poljoprivrednih gospodarstava koji uključuju OPG, SOPG, obrte, zadruge i ostalo, u 2021. godini ukupno ih je otvoreno 6.845 što je više nego proteklih godina. Obrazovna struktura poljoprivrednika u Karlovačkoj županiji uglavnom je srednjoškolskog usmjerenja i radi se najviše o starijoj dobnoj populaciji. Pročelnica je izvjestila da je stočarstvo, proizvodnja mlijeka i broj pčelara od kojih prevladavaju pčelari hobisti, u porastu. Osvrnula se i na mjere potpore male vrijednosti iz proračuna Karlovačke županije koje iznose 1.200.000 kuna. Pročelnica je zaključila kako se budućnost poljoprivrede na našem području nalazi u realizaciji već spomenutih projekata izgradnje logističko distributivnog centra u Cetingradu i klaonice i mljekare u Krnjaku.

Nadalje, predstavnici Agronomskog fakulteta iz Zagreba predstavili su tehnološke inovacije i nove pristupe u preradi poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i razvoj autonomnih robotskih sustava. Bilo je riječi i o utjecaju klimatskih promjena na sektor poljoprivrede i na koji način opremiti zaštićeni prostor s ciljem smanjenja utjecaja promjena.