U planu osnivanje EGTS-a za revitalizaciju željeznice Ljubljana - Karlovac - Zagreb

1 20210609 102033U srijedu, 09. lipnja u Novom Mestu održan je radni sastanak na temu uspostave Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS) za realizaciju projekta revitalizacije prekogranične željezničke infrastrukture Ljubljana - Grosuplje - Trebnje - Novo Mesto - Metlika - Karlovac - Zagreb.

Sastanku je prisustvovala u ime Karlovačke županije zamjenica župana Vesna Hajsan - Dolinar sa suradnicima, Milan Vuković u ime Uprave za željezničku infrastrukturu u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Dražen Vinščak u ime HŽ Infrastrukture d.o.o., Petar Verlič ispred Općine Grosuplje, Ivan Jordan ispred Općine Škofljica, Roman Lavatar i Samira Ališić Kovač ispred Ministarstva za javnu upravu Republike Slovenije te Franc Klobučar ispred Slovenskih željeznica.

Na sastanku je zaključeno da će do početka srpnja 2021. godine biti usuglašeni tekstovi Statuta i Konvencije EGTS-a nakon čega će Karlovačka županija Ministarstvu pravosuđa i uprave RH, u daljnju proceduru, uputiti obavijest o namjeri sudjelovanja u EGTS-u sa prijedlozima Statuta i Konvencije. Konačnu odluku o davanju odobrenja za sudjelovanje u EGTS-u donosi Vlada RH. Slovenski predstavnici sličnu će proceduru provesti u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom.

Revitalizacija navedene željezničke pruge pridonijet će boljom prometnom povezanosti Slovenije i Hrvatske, kao i Karlovca i Zagreba te će najveći doprinos biti za prekogranične radnike pri njihovim dnevnim migracijama.