Projekt Karlovačke županije KaŽu zdravlje u finalu izbora najboljih županijskih EU projekata

kz ginekoloska ordinacija u dz vojnic 1024x576Projekt KaŽu zdravlje vrijedan je preko 11 milijuna kuna, od čega bespovratna EU sredstva iznose 9,4 milijuna kuna

U finale izbora najboljih županijskih EU projekata kojeg provodi Župan.hr Karlovačka županija ušla je unutar kategorije Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici s projektom KaŽu zdravlje.

Vrijednost projekta iznosi 11.550.275,73 kune, a ukupni prihvatljivi troškovi bili su 11.106.022,43 kune, od čega je EU financiranje 9.440.119,06 kuna.

Projekt se provodio od 1. rujna 2015. do 1. travnja 2019. godine, a partneri na projektu su bili domovi zdravlja Karlovac, Ogulin, Duga Resa, Slunj, Ozalj i Dom zdravlja Vojnić.

Svrha projekta bila je poboljšati pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, a kako bi se smanjio broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 4 posto, s obzirom na to da je na razini primarne zdravstvene zaštite omogućeno više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka. Kroz projekt je tako poboljšana i kvaliteta života cjelokupne lokalne zajednice te povećan broj usluga pružatelja primarne zdravstvene zaštite.

Kroz mjere manjih infrastrukturnih zahvata na Domovima zdravlja, nabavu nove opreme i edukaciju djelatnika, uvedene su nove zdravstvene usluge, povećana kvaliteta i dostupnost postojećih zdravstvenih usluga, što je onda i rezultiralo smanjenjem broja upućivanja u bolnice. Sukladno nabavljenoj opremi, plan je bilo pružiti 46 novih usluga te povećati broj educiranih zdravstvenih djelatnika koji je mogu koristiti.

U okviru projekta nabavljena je medicinska oprema za ordinacije primarne zdravstvene zaštite u ugovorenoj vrijednosti od 6.659.500,00 kuna. Provedeni su infrastrukturni na objektima domova zdravlja (Karlovac, Ogulin, Slunj, Ozalj i Vojnić) u svrhu prilagodbe prostora kao i prilagodbe prostora osobama sa smanjenom pokretljivošću i osobama sa invaliditetom ugovorne vrijednosti 3.543.006,52 kuna. Nadalje, provedena je edukacija liječnika PZZ za samostalno obavljanje ultrazvučne i druge dijagnostike ugovorne vrijednosti 227.500,00 kuna, a provedeno je i niz radionica u suradnji s organizacijama civilnog društva – upoznavanje zdravstvenih djelatnika sa pravima osoba s invaliditetom kao i temama poput diskriminacije i ravnopravnosti spolova.

U odnosu na ugovorne vrijednosti, a nakon obavljene javne nabave, došlo je do uštede te su postignute i drugačije cijene za nabavu opreme i provedene edukacije u pojedinim domovima zdravlja.

U sklopu projekta u Domu zdravlja Vojnić nabavljena je medicinska oprema vrijednosti 724.642,88 kuna, izvršeni su infrastrukturni radovi na preuređenju ginekološke ordinacije vrijednosti 229.940,54 kuna, izvršeni radovi na ugradnji vanjskog dizala vrijednosti 610.697,25 kn, pa edukacija 2 liječnika u KBC Sestre milosrdnice za što je izdvojeno 27.692,30 kn, 20 tisuća kuna usmjereno je bilo na usluge stručnog nadzora nad izvođenjem infrastrukturnih radova a za troškove izrade dokumentacije za izvedbu vanjskog dizala 31.875,00 kn.