Vijesti     -     Kontakti

Održana prva dionička radionica za plan upravljanja Mrežnicom i Tounjčicom

radionica 1

U četvrtak, 22. listopada u Pučkom otvorenom učilištu u Dugoj Resi održana Prva dionička radionica za Plan upravljanja Mrežnicom i Tounjčicom unutar projekta „RAZVOJ OKVIRA ZA UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000“ koji je započeo u rujnu 2017. godine i traje pet godina.

U ime Karlovačke županije prisutne je pozdravila pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Marina Jarnjević koja je iznijela podatke o samom projektu te o tome da je Republika Hrvatska ulaskom u Europsku uniju preuzela obvezu uspostave ekološke mreže Natura 2000 koju čine područja važna za očuvanje ptica (POP) te područja važna za očuvanje ugroženih stanišnih tipova i vrsta (POVS) navedenih na dodacima Direktive o pticama i Direktive o staništima. U ime Javne ustanove Natura Viva ravnateljica Javne ustanove Darka Spudić izvijestila je prisutne o detaljima radionice i planu upravljanja. U samom projektu je županijska javna ustanova Natura Viva jedan od suradnika u kategoriji javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini županija. Radionicu su vodili predstavnici zadruge Granum Salis iz Zagreba.

Ekološka mreža Natura 2000 u Hrvatskoj obuhvaća 38 POP i 745 POVS područja, što je oko 37% kopnenog teritorija i 16% obalnog mora.

Kako bi se kvalitetno upravljalo svim navedenim područjima ekološke mreže, tadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike apliciralo je projekt pod nazivom „„RAZVOJ OKVIRA ZA UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000“ gdje je korisnik projekta Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, partner na projektu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, a suradnici na projektu su javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode, javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini županija, javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini gradova/općina i Hrvatske vode.  

Ukupna vrijednost projekta: 186.497.150,36 HRK, a EU sufinanciranje u okviru Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014. – 2020., Specifičnog cilja 6iii2 – „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću“: 158.503.452,80 HRK. Ciljevi projekta su  razviti učinkovit okvir za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kroz izradu planova upravljanja područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom kroz njihovu edukaciju i opremanje, intenziviranje komunikacije o važnosti očuvanja vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja ekološke mreže.

Na radionici je bio prisutan velik broj zainteresiranih sudionika koji su aktivno sudjelovali u raspravi, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost