Vijesti     -     Kontakti

Obnovljena jugoistočna kula Starog grada Novigrada

kula7U ožujku ove godine u požaru na Starom gradu Novigrad izgorjele su obje kule. Karlovačka županija odmah je reagirala i pokrenula je postupak hitne razgradnje opasnih dijelova opožareng krovišta te pristupila procesu ishođenja potrebnih suglasnosti za ugovaranje radova  na zaštićenom kulturnom dobru.

Također, ugovorena je izgradnja jugoistočne kule u vrijednosti od 409.687,50 kuna te usluge stručnog nadzora u iznosu od 13.750,00 kn.

Kao što je županica Martina Furdek Hajdin i najavila u srpnju ove godine, radovi na obnovi jugoistočne kule završeni su u predviđenom roku. Upravo su danas radnici tvrtke Izgradnja Popovački postavili osam tona tešku drvenu konstrukciju. 

Slijedi obnova druge jugozapadne kule, za koju su također osigurana sredstva te će Karlovačka županija uskoro raspisati natječaj.

Ukupna vrijednost  radova i usluga koji su nužni kako bi se obje kule vratile u prvobitno stanje na lokaciji Stari grad Novigrad je 1.041.375,00 kn, dok  Ministarstvo kulture i medija sudjeluje s 920.000,00 kuna. Nakon dobivenih financijskih sredstava udio Karlovačke županije u izvođenju radova na kulama će biti 121.375,00 s time da će se 50% navedenog iznosa zatražiti od Općine Netretić.

U tijeku je postupak nabave za ugovaranje radova na jugozapadnoj kuli za koju se može očekivati da će biti završena na proljeće 2023. godine.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost