Vijesti     -     Kontakti

Novi sadržaji ugostiteljsko-turističkog objekta Gradina u Josipdolu

IMG 20201002 112120

Zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin, s pročelnicima Ureda župana Kristijanom Čujkom, UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša Marinom Jarnjević i UO za gospodarstvo Anom Valić i suradnicima, posjetila je u petak, 2. listopada, ugostiteljsko-turistički objekt Gradina u Josipdolu, vlasnika Vinka Pavlića.

 

Vlasnik objekta nedavno je završio investiciju u proširenje kapaciteta za, za što je od nadležnog županijskog upravnog odjela ishodio potrebne akte za gradnju. Investicija je to vrijedna milijun eura kojom je izgrađena višenamjenska dvorana veličine 600 kvadratnih metara, kapaciteta smještaja 500 osoba, za potrebe svadbenih i drugih svečanosti, seminara te ostalh društvenih događanja slične namjene. Vlasnik Vinko Pavlić tom se prigodom zahvalio Karlovačkoj županiji i nadležnom Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša koji su u vrlo kratkom roku izdali potrebne akte za gradnju i cijelo vrijeme bili u stalnoj komunikaciji s investitorom. Gradina sada zapošljava 18 zaposlenika te je, prema riječima vlasnika, u planu nova ivesticija vrijednosti oko milijun eura kojom bi se izgradilo 30 smještajnih jedinica za goste, kategoriziranih sa četiti zvjezdice.

Načelnik Općine Josipdol Zlatko Mihaljević i zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Martina Furdek Hajdin pohvalili su trud i rad obitelji Pavlić te istaknuli značaj ove investicije za razvoj, napose lovnog turizma na području Josipdola. Kako je istaknula Martina Furdek Hajdin, Županija će sa svojim upravnim odjelima uvijek biti na usluzi investitorima kako bi im olakšala i osigurala što bolje uvjete za realizaciju njihovih investicija jer one u konačnici osiguravaju nova zapošljavanja i razvoj ovog područja.

Ovom je prigodom, uz razgledavanje novouređenih prostora u Gradini, predsjednicima Ceha ugostitelja gradova u Karlovačkoj županiji podijeljeno 1000 zaštitnih maski za ugostiteljske djelatnike s logom Karlovačke županije, koje je Županija nabavila za tu potrebu.

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost