Vijesti     -     Kontakti

Karlovačka županija organizirala predstavljanje projekta izmještanja državne ceste D6 od čvora Novigrad do Lišnice

ARZ

Na inicijativu županice Martine Furdek Hajdin i u organizaciji Karlovačke županije u četvrtak, 10. prosinca, je u Demokratskom rasadniku u Dugoj Resi predstavljen projekt „Izmještanja državne ceste D6, od čvora Novigrad do Lišnice – izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka“.

U nazočnosti gradonačelnika Duge Rese Tomislava Boljara, načelnika Općine Netretić Marijana Peretića i njihovih suradnika te potpredsjednice Županijske skupštine Jadranke Golubić, projekt je predstavio Miro Škrgatić, predsjednik Uprave tvrtke Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., sa suradnicima te Denis Šimenić, tehnički direktor tvrtke Rencon d.o.o. iz Osijeka, koja radi na projektiranju. U virtualnoj prezentaciji su predstavljeni koncepcija i ciljevi projekta, horizontalni tijek trase, elementi poprečnog presijeka te objekti na trasi. Prema riječima Mire Škrgatića projekt je vrijedan preko 100 milijuna kuna, a njegova se realizacija može očekivati tijekom 2023. godine.

Županica Martina Furdek Hajdin je naglasila značaj ovog projekta za Karlovačku županiju, a posebno općinu Netretić, grad Dugu Resu te okolna naselja, koji njime dobivaju kvalitetan i brzi spoj na auto-cestu. Njegovom će se realizacijom rasteretiti i tranzitni promet kroz Karlovac, a time i doprinijeti bržem i sigurnijem prometovanju.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost