Vijesti     -     Kontakti

Izbori za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Rakovica

Karlovačka županija, Upravni odjel za opću upravu, temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o registru birača ( „Narodne novine" broj 144/12, 105/15 i 98/19), donosi

OBJAVU BIRAČIMA ZA IZBORE ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUOU OPĆINE RAKOVICA.

Objavu možete pogledati na sljedećoj poveznci: Izbori za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Rakovica (kazup.hr)

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost