Građani na razgovoru kod županice

gradjani

Nastavljena je praksa primanja građana na razgovor kod županice. Tako je županica Martina Furdek Hajdin, sa suradnicima, danas razgovarala s četvero građana koji su se prethodno najavili i izrazili želju razgovarati sa županicom o njima bitnim temama. Razgovor županice i suradnika s građanima, na njihov zahtjev, nastavit će se i dalje, petkom u prijepodnevnom terminu, u skladu s najavom i dogovorom. Zainteresirani građani mogu se javiti u Ured župana telefonom na broj 666101 te s tajnicom županice dogovoriti termin susreta.