Vijesti     -     Kontakti

Grad Karlovac uvodi 2 nove mjere pomoći gospodarstvu u vrijeme pandemije

Grad Karlovac donio je Odluku o dodatnim mjerama za pomoć gospodarstvu u vrijeme pandemije koronavirusa. Dvije nove mjere dostupne su na stranicama Grada Karlovca na linku: https://www.karlovac.hr/gospodarstvo/poduzetnistvo-57/57. Poduzetnicima sa sjedištem i prebivalištem na području Grada Karlovca subvencionirat će se kamate na kredite za tekuću likvidnost, a ugostiteljima se omogućuje uređenje terasa ugostiteljskih objekata na cijelom području Grada uz dodjelu potpore do 50 % prihvatljivih troškova, odnosno maksimalna pojedinačna potpora može iznositi 20.000,00 kn.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost