Vijesti     -     Kontakti

Danas je Međunarodni dan svjesnosti opasnosti od mina – Karlovačka županija do kraja godine bit će bez mina

32 1Travanj je mjesec svjesnosti opasnosti od mina u RH, a Međunarodni dan svjesnosti opasnosti od mina obilježava se upravo danas, 4. travnja.

Karlovačka županija nakon Domovinskog je rata bila zasijana minama: minski je bilo sumnjivo 200 četvornih kilometara, i to na području 14 gradova i općina.

Od 1998. godine do danas razminirano je oko 78 četvornih kilometara, a ostatak terena je isključen iz minski sumnjivog prostora drugim metodama. Danas je ostalo minski sumnjivo oko 13 četvornih kilometara šumskih površina na području općina Josipdol, Plaški, Rakovica i Saborsko.

Karlovačka županija jedina je županija u Hrvatskoj koja je sama, iz svog proračuna, izdvajala novac za razminiranje, ukupno oko milijun eura. Zahvaljujući tome, osigurala je i donacije stranih Vlada i nevladinih organizacija vrijedne više od milijun i pol eura.

Usto, Karlovačka je županija prva u Hrvatskoj povukla sredstva iz EU fondova za projekt razminiranja poljoprivrednog zemljišta, i to gotovo 4 milijuna eura.

Također, kroz Projekt Karlovac KARST iz EU fondova osigurano je 25 milijuna eura, što je najviše novca, ikad dobivenog za razminiranje u Republici Hrvatskoj. Riječ je o projektu u sklopu kojeg je razminirano 17 četvornih kilometara šumskog prostora u općinama Tounj, Josipdol i Plaški, te se istodobno osigurava održivo upravljanje i zaštita šuma kao i učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000.

Planom razminiranja u Republici Hrvatskoj Karlovačka županija bi trebala biti u potpunosti očišćena od mina do kraja 2024. godine

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost