Vijesti     -     Kontakti

2. sjednica Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu

plan 5Županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin otvorila je 2. sjednicu Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu u postupku izrade VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije. Nastavak sjednice vodila je pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Marina Jarnjević.

Sjednici su uz predstavnike Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije i Upravnog odjela za graditeljstvo  i okoliš ujedno nazočili  sukladno epidemiološkoj situaciji putem Skype-a članovi povjerenstva; predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Sektora za procjenu utjecaja na okoliš i Uprave za zaštitu prirode, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - Uprave za prostorno uređenje i Zavoda za prostorni razvoj, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma, Konzervatorskog odjela Karlovac Ministarstva kulture, JU Natura Viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, Grada Karlovca te Upravnog odjela za gospodarstvo.

Na sjednici je doneseno Mišljenje da je Strateška studija utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije cjelovita i stručno utemeljena, uz potrebu manjih korekcija u tekstu.

U narednom razdoblju se očekuje donošenje Odluke o upućivanju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Strateške studije na javnu raspravu.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost